dr Oksana Cabaj

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bari. Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytetach włoskich oraz na Litwie. Prowadziła specjalistyczne szkolenia w ramach projektów realizowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Ministerstwie Sprawiedliwości RP. W działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z międzynarodowym prawem morza, ale także ochroną praw człowieka oraz ochroną środowiska w prawie międzynarodowym i unijnym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.