dr Patryk Bender

Doktor nauk prawnych, notariusz w Rzeszowie; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 2011 r., broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego pracę magisterską dotyczącą zagadnienia nabycia prawa użytkowania wieczystego, doktorant w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego Polskiego Instytutu Notarialnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.