Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze... więcej ›

Opis książki

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z:

 • nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych,
 • ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która przyznała radnym nowe uprawnieni wobec spółek samorządowych,
 • ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który wprowadziła zmiany w zakresie wymogów dla członków rad nadzorczych spółek samorządowych,
 • z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, także w relacjach gmina – własna spółka.

W publikacji omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dotyczącym zmian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wykluczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą m.in. do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania przez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie przydatna w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie dotyczące:

 1. Kiedy można mówić o spółce samorządowej?
 2. Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy?
 3. Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
 4. Kto tworzy spółkę komunalną, określa przedmiot jej działalności, powołuje członków jej organów?
 5. W jaki sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę? jakie są konsekwencje takiego działania?
 6. Dopuszczalny przedmiot działalności spółek samorządowych?
 7. Czy i kiedy spółka może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej? Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
 8. Który organ samorządu nadzoruje spółki, na czym polega nadzór i jak powinien być wykonywany?
 9. Czy spółka samorządowa podlega komisji rewizyjnej?
 10. Jakie warunki należy spełnić aby zasiadać w radzie nadzorczej spółki z udziałem samorządu? Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu? W ilu radach nadzorczych można zasiadać? Czy pracownicy muszą mieć przedstawiciela w radzie nadzorczej? Kto może być członkiem zarządu takiej spółki? Jakie są sankcje za naruszenie ograniczeń w zasiadaniu w organach spółek samorządowych?
 11. Jak ustalać wynagrodzenia dla zarządów i rad nadzorczych? Co zmieniła nowa ustawa kominowa w zasadach wynagradzania członków organów spółek samorządowych? Czy umowy o prace dla członków zarządu mają jeszcze rację bytu?
 12. Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie organów spółki samorządowej? Czy zarząd może odpowiadać majątkowo za błędy w kierowaniu spółką?
 13. W jaki sposób prawidłowo powierzyć spółce realizację zadań samorządu? Czy in house uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych wykluczył powierzanie zadań na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej? Jak ustalić wynagrodzenia dla spółki za realizację powierzonych zadań?
 14. Czy samorząd może zbyć udziały albo akcje spółki i kto o tym decyduje? W jakiej procedurze to następuje?

Uzupełnieniem poradnika jest płyta CD, na której znajdą się m.in. :

 • wzory umowy spółki komunalnej,
 • wzory uchwał rady gminy (miasta) o powołaniu spółki, przekształceniu zakładu budżetowego, w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki, powierzenia spółce wykonania zadania własnego,
 • zarządzenia organu wykonawczego w sprawie nadzoru na spółkami samorządowymi,
 • wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów dla członków organów, oraz wyboru członków rady nadzorczej,
 • wzory uchwał organów spółki związane z wynagrodzeniami w spółce, wzór kontraktu menadżerskiego,
 • wzór uchwały prywatyzacyjnej.

Tylko dzięki naszej publikacji Czytelnik pozna:

 • obowiązujące i zmieniające się zasady zasiadania samorządowców w spółkach komunalnych,
 • wynikające ze sprawozdań Najwyżej Izby Kontroli zasady sprawowania nadzoru nad spółkami komunalnymi, najczęściej popełniane błędy i zalecenia NIK,
 • obowiązujące w praktyce sposoby powierzania przez samorządy własnym spółkom zadań w drodze bezprzetargowej.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: Kwiecień 2018 r.
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 224
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-812-8053-2
 • EAN: 9788381280532
 • Kod serwisu: 00749100

Kategorie