dr Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów MBA “Executive Master of Business Administration” Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i szkolnictwa wyższego. Pełnił funkcję kanclerza uniwersytetu oraz politechniki, a także dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych spółek oraz ekspertem w Komitecie Regionów UE. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i ekspertyz. Obecnie dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych oraz kierownik Pracowni Rachunkowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 • Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  139,00 zł
  Najniższa cena: 118,15 zł
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać...