prof. dr hab. Piotr Hofmański

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze kadencji 2015–2024; uprzednio sędzia Sądu Najwyższego, wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, jej były wiceprzewodniczący i przewodniczący; ekspert Rady Europy; zainteresowania badacze: ochrona praw jednostki w procesie karnym, międzynarodowe prawo i postępowanie karne; Autor ponad 300 publikacji naukowych, w tym wielu monografii, podręczników, komentarzy, studiów, artykułów i głos.