Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?

Promocyjna cena
%
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Monografia jest zwieńczeniem trzyletnich prac w ramach projektu naukowego uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki w programie Opus 12 (HS-5) realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się znaczne... więcej ›

Opis książki

Monografia jest zwieńczeniem trzyletnich prac w ramach projektu naukowego uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki w programie Opus 12 (HS-5) realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się znaczne zainteresowanie naukowe problematyką pokrzywdzonego - osoby, która poniosła uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem. Zjawisko to stanowi między innymi efekt działań unifikacyjnych w przestrzeni prawnej Unii Europejskiej, wzrostu znaczenia ruchu obrony praw i wolności obywatelskich, a także wzrostu świadomości prawnej uczestników postępowania.

W ostatnich latach ustawodawca rozszerzył zakres uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym - zmiany zostały wprowadzone m.in. przez:

 • ustawę z 10.1.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155 ze zm.), w której to sąd lub odpowiednio prokurator za zgodą pokrzywdzonego lub z jego inicjatywy, może skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym czy też w imieniu pokrzywdzonego jako osoby nieporadnej może wystąpić osoba, pod której piecza pokrzywdzony pozostaje;
 • ustawę z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1282), dotyczącą m.in. dobrowolności udziału oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym, a także możliwości złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia;
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), dotyczącą m.in. aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego czy odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka.

Autorzy nie skupiają się tylko na roli pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w KPK, ale też badają jego uprawnienia w przepisach regulujących postępowanie w stosunku do nieletnich, postępowanie przeciwko podmiotom zbiorowym, w sprawach dyscyplinarnych czy wobec sprawców wykroczeń. Dzięki temu Czytelnik będzie mógł znaleźć kompleksową odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Prezentowana pozycja swoją materią obejmuje wiele artykułów, których autorzy rozważają i wyjaśniają problematykę m.in.:

 • koncepcji i pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym z różnych perspektyw – między innymi wiktymologii oraz osób wykonujących zawody prawnicze,
 • praw pokrzywdzonego do sądu,
 • wzoru pouczeń pokrzywdzonego,
 • obowiązku denuncjacji,
 • konsekwencji procesowych śmierci pokrzywdzonego,
 • pozornie pokrzywdzonego w niektórych sprawach,
 • przesłuchania w charakterze świadka,
 • specyfiki pokrzywdzonego małoletniego.

Publikację przygotowano z myślą o sędziach, prokuratorach a także osobach zajmujących się profesjonalnie świadczeniem pomocy prawnej, jak: adwokatach i radcach prawych, jak również aplikantach. Ponadto, będzie ona przydatna dla wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Monografia stanowi zbiór opracowań ponad 40 autorów, na różnym etapie drogi naukowej oraz o zróżnicowanym doświadczeniu badawczym. To zestawienie stanowi o wartości monografii, spotykają się bowiem w niej stanowiska ugruntowane, wyrażane w sposób pewny, a mające poparcie w osobistych przemyśleniach i ocenie badań prowadzonych przez autorów. (...) należy podkreślić wagę naukową recenzowanego opracowania, wynikającą nie tylko z podjętego tematu badań, ale również przyjętych perspektyw i metod badawczych. Monografia jest ciekawa, ma duże walory poznawcze (zwłaszcza teksty stanowiące prezentację wyników badań empirycznych albo komentowane w aparaturze naukowej opisy przypadków).

fragment recenzji prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz

Książka dotyczy ważnego zagadnienia zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Udział pokrzywdzonego w procesie karnym (a także innych postępowaniach o charakterze represyjnym) ma bowiem wielowymiarowe implikacje. Przede wszystkim jest to zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia sprawiedliwościowej funkcji prawa represyjnego. (...) Choć kwestie dotyczące pokrzywdzonych były już wielokrotnie poruszane w polskiej doktrynie karnoprocesowej to jednak recenzowana publikacja wyróżnia się na tym tle nie tylko aktualnością, ale także silnym naciskiem na praktyczny aspekt funkcjonowania pokrzywdzonego w sprawach o charakterze represyjnym.

fragment recenzji prof. UWr dr hab. Wojciecha Jasińskiego

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr Paweł Czarnecki, Cecily Baskir jd, Błażej Boch, dr Cătălin-Nicolae Constantinescu-Mărunţel, Agnieszka Czyżewska-Skalska, dr hab. Wojciech Dadak †, Paweł Dębowski, Laura Viktoria Elsenhans, prof. dr Vittorio Fanchiotti, Natalia Graczyk, prof. dr Csongor Herke, prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Oleksandra Hrynkiv, Maciej Jurczyk, Jan Kluza, prof. dr hab. Radosław Koper, Krzysztof Krupa, Gabriela Kubala, dr Amadeusz Małolepszy, Michalina Marcia, Kuba Mikołajec, Patrycja Niemiec, dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK, Michał Konrad Panas, prof. dr Raul Cano Pangalangan, dr Joanna Pawlik-Czyniewska, Mateusz Popiel, Wiktoria Rajzynger, JUDr. Adéla Rosůlek, dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. UR, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ , prof. dr Sabine Swoboda, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, Szymon Tantała, Hiroko Tsuchiya, Michał Tymczyszyn, prof. dr Yener Ünver, prof. dr Andreas Venier, Paweł Winiarski, dr Roksana Wszołek, Piotr Zyzański

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 788
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1060 g
 • ISBN: 978-83-8235-192-7
 • EAN: 9788382351927
 • Kod serwisu: 00896500

Kategorie