Piotr Karasek

Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, aplikant adwokacki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodyki prowadzenia śledztw w sprawach o przestępcze pozbawienie życia, a także kwestii związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii w obszarze prawnym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.