adw. Piotr Raczak

Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W kancelarii Chakowski & Ciszek współtworzy dział procesowy oraz spraw cudzoziemskich. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych toczących się z udziałem cudzoziemców. Reprezentował klientów przed większością organów administracji publicznej oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadliwych procesów legalizacyjnych, kontroli uprawnionych służb oraz obrony w dalszych postępowaniach. Doradza w języku polskim i angielskim.