Piotr Szczepanek

Magister prawa, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, aplikant adwokacki przy ORA w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza wokół kwestii ochrony jednostki w procesie karnym oraz roli sądu w postępowaniu przygotowawczym. Dysertację doktorską, dotyczącą relacji między prawem do prywatności uczestników postępowania a prawem do informacji w procesie karnym, przygotowuje pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło - Kulczyckiej.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...