r.pr. Piotr Ziółkowski

radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu; specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz ochrony danych osobowych. W codziennej pracy zajmuje się obsługą prawną podmiotów sektora publicznego – jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego (m.in. w czasopiśmie „Dziennik Gazeta Prawna”). Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.