Przemysław Mroczkowski

Doktorant, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UW, przewodniczący Samorządu Doktorantów UW (2021–2023), pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. jakości kształcenia i członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD.