dr Rafał Cieślak

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny, specjalizujący się w partnerstwie publiczno-prywatnym, prawie zamówień publicznych i projektach infrastrukturalnych; w rankingu Chambers Europe od lat rekomendowany jako jeden z wiodących polskich ekspertów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego.