dr Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych, wiceprezes Związku Banków Polskich, sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego, członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), radca prawny.