Bestseller

Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej. Teoria i praktyka

Wybierz Wersję:
 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Nowatorska publikacja w wyczerpujący sposób przedstawiająca teorie i praktykę związaną z zagadnieniem praw wierzyciela a ochroną dłużnika w egzekucji sądowej. Publikacja ta podejmuje problematykę relacji między uprawnieniami wierzyciela a środkami ochrony dłużnika w... więcej ›

Opis książki

Nowatorska publikacja w wyczerpujący sposób przedstawiająca teorie i praktykę związaną z zagadnieniem praw wierzyciela a ochroną dłużnika w egzekucji sądowej.

Publikacja ta podejmuje problematykę relacji między uprawnieniami wierzyciela a środkami ochrony dłużnika w kontekście sądowego postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową tematyką zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Prawo egzekucyjne jest nieodłączną cechą każdego porządku prawnego. Bez egzekucji i związanego z nią przymusu prawnego każdy system ochrony prawnej będzie niedoskonały. Egzekucja sądowa jest przede wszystkim instrumentem prawnym służącym realizacji praw wierzyciela o istotnym także znaczeniu społecznym i gospodarczym, zwłaszcza dla właściwego funkcjonowania współczesnej gospodarki wolnorynkowej.

Monografia została podzielona na dwie części kompleksowo omawiające przedmiot publikacji.

Część I. zawiera omówienie teoretycznych aspektów dotyczących:

 • funkcji egzekucji sądowej;
 • zasady równości stron w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. miejsca zasady równości wśród zasad postępowania cywilnego; obowiązywania zasady równości stron w postępowaniu egzekucyjnym; dostępu do środków zaskarżenia i innych uprawnień procesowych; dominującej pozycji wierzyciela a ochrony dłużnika);
 • zasady dyspozycyjności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (m.in. definicji zasady dyspozycyjności w procesie cywilnym, zasad postępowania egzekucyjnego, pojęcia zasady dyspozycyjności w postępowaniu egzekucyjnym, czynności dyspozycyjnych stron w postępowaniu egzekucyjnym);
 • ewolucji ograniczeń egzekucji sądowej w prawie polskim(m.in. ograniczenia egzekucji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r., zmiany ograniczeń egzekucji po wejściu w życie Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r.);
 • przeciwdziałaniu nadmiernej uciążliwości egzekucji i szykanowaniu dłużnika w świetle postanowień Kodeksu postępowania cywilnego (m.in. problem minimalizowania uciążliwości egzekucji sądowej, istoty szykanowania dłużnika).

Cześć II. to praktyczny komentarz, w którym przedstawiono:

 • egzekucję wierzytelności bankowych w warunkach pogarszającej się sytuacji prawnej banku w sądowym postępowaniu egzekucyjnym;
 • współpracę sektora wierzycielskiego z komornikami sądowymi w zakresie działalności egzekucyjnej;
 • wpływ ograniczeń egzekucji na skuteczność egzekucji sądowej z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę;
 • wpływ ustawodawstwa antycovidowego na efektywność i skuteczność egzekucji sądowej;
 • rozwiązania prawne służące realizacji praw wierzycieli w nowych ustawach o komornikach sądowych i kosztach komorniczych;
 • raport Związku Banków Polskich z 28.6.2021 r. na temat systematycznego pogarszania sytuacji prawnej banku jako wierzyciela w latach 2015–2021.

Prezentowana publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z dnia 11.6.2021 r., która odbyła się pod hasłem „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej. Teoria i praktyka" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Radę Izby Komorniczej w Krakowie.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także wszystkie inne osoby zainteresowane egzekucją sądową i prawem egzekucyjnym.

Spis treści

Autorzy i Redaktorzy

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Teoria

Wstęp

Rozdział 1. Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej

Rozdział 2. Zasada równości stron w postępowaniu egzekucyjnym

 • I. Wprowadzenie
 • II. Miejsce zasady równości wśród zasad postępowania cywilnego
 • III. Obowiązywanie zasady równości stron w postępowaniu egzekucyjnym
 • IV. Dostęp do środków zaskarżenia i innych uprawnień procesowych
 • V. Dominująca pozycja wierzyciela a ochrona dłużnika
 • VI. Prawo do wysłuchania
 • VII. Równość materialna
 • VIII. Podsumowanie

Rozdział 3. Zasada dyspozycyjności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Definicja pojęcia zasady dyspozycyjności w procesie cywilnym
 • III. Zasady postępowania egzekucyjnego
 • IV. Pojęcie zasady dyspozycyjności w postępowaniu egzekucyjnym
 • V. Czynności dyspozycyjne stron w postępowaniu egzekucyjnym
 • VI. Podsumowanie

Rozdział 4. Ewolucja ograniczeń egzekucji sądowej w prawie polskim

 • I. Wprowadzenie
 • II. Ograniczenia egzekucji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r.
 • III. Ograniczenia egzekucji wprowadzone w Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r.
 • IV. Zmiany ograniczeń egzekucji po wejściu w życie Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r.
 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ewolucja ograniczeń egzekucji przeciwko Skarbowi Państwa i przedsiębiorcom
 • 3. Ewolucja ograniczeń egzekucji ze stosunku pracy
 • 4. Ewolucja ograniczeń egzekucji z emerytur i rent
 • 5. Ewolucja ograniczeń egzekucji z alimentów, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń pomocowych
 • 6. Ewolucja ograniczeń egzekucji z rachunków bankowych
 • 7. Ograniczenia egzekucji w wypadkach szczególnych
 • V. Podsumowanie
 • Streszczenie

Rozdział 5. Przeciwdziałanie nadmiernej uciążliwości egzekucji i szykanowaniu dłużnika w świetle postanowień Kodeksu postępowania cywilnego

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Problem minimalizowania uciążliwości egzekucji sądowej
 • III. Istota szykanowania dłużnika
 • IV. Wnioski

Część II. Praktyka

Wstęp

Rozdział 1. Systematyczne pogarszanie się sytuacji prawnej wierzycieli – perspektywa sektora bankowego

Rozdział 2. Współpraca sektora wierzycielskiego z komornikami sądowymi w zakresie działalności egzekucyjnej 

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Współpraca wierzyciela z komornikiem sądowym gwarancją efektywnej egzekucji

Rozdział 3. Wpływ ograniczeń egzekucji na skuteczność egzekucji sądowej z rachunku bankowego i wynagrodzenia za pracę 

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Egzekucja z rachunku bankowego
  • 1. Przepisy obowiązujące do 7.9.2016 r.
  • 2. Przepisy obowiązujące od 8.9.2016 r.
  • 3. Termin przekazania środków wyegzekwowanych przez egzekucję z rachunku bankowego
 • III. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Rozdział 4. Wpływ ustawodawstwa antycovidowego na efektywność i skuteczność egzekucji sądowej

Rozdział 5. Wybrane rozwiązania prawne służące realizacji praw wierzycieli w nowych ustawach komorniczych

Rozdział 6. Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności bankowych. Systematyczne pogarszanie sytuacji prawnej banku jako wierzyciela w latach 2015–2021 (Raport Związku Banków Polskich z 28.6.2021 r.)

 • Przedmowa
 • I. Wstęp
 • II. Najważniejsze zmiany regulacyjne w latach 2020–2021
  • 1. Dyrektywa restrukturyzacyjna i jej implementacja do polskiego porządku prawnego
  • 2. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  • 3. Problem identyfikacji świadczeń ustawowo zwolnionych spod egzekucji sądowej i administracyjnej
  • 4. Tarcza antykryzysowa. Licytacja lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
  • 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia roszczeń i instytucji wyzysku)
  • 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5.7.2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
 • III. Najważniejsze zmiany regulacyjne w latach 2017–2019
  • 1. Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
   • 1.1. Księgi bankowe w postępowaniu nakazowym – uchylenie art. 485 § 3 KPC
   • 1.2. Zmiany zasad doręczenia pism procesowych; „doręczenie komornicze"
   • 1.3. Zmiany w zasadach prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego – art. 50533 i art. 50536−50537 KPC
  • 2. Ustawa z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (przedawnienie roszczeń)
  • 3. Ustawa z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (zakaz anatocyzmu)
  • 4. Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
  • 5. Ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
 • IV. Najważniejsze zmiany regulacyjne w latach 2015–2017
  • 1. Likwidacja BTE – wyr. TK z 14.4.2015 r. (P 45/12, Legalis)
  • 2. Wniosek o restrukturyzację zadłużenia złożony w trybie art. 75c PrBank
  • 3. Obniżenie opłaty sądowej ponoszonej przez konsumentów w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych
  • 4. Bariera w kredytowaniu nieruchomości rolnych – UstRolU
  • 5. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń poddanych pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego
  • 6. Kredyt hipoteczny
 • V. Konkluzje i wnioski

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 252
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-976-3
 • EAN: 9788382359763
 • Kod serwisu: 00924500

Kategorie

Tagi