prof. UJ dr hab. Tomasz Długosz,

Dr hab., adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Specjalizuje się w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa ochrony infrastruktury krytycznej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. na podstawie pracy z zakresu prawa energetycznego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. na podstawie pracy z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej w sektorach energetyki sieciowej. Jest autorem i współautorem monografii, artykułów naukowych, glos, komentarzy – w tym Systemu Prawa Administracyjnego. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.