SSO dr Tomasz Radkiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, WSAP w Szczecinie.