SSR dr Tomasz Radkiewicz

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor licznych publikacji oraz artykułów w czasopismach. Sędzia sądu okręgowego.