Wacław Knopkiewicz

Radca prawny, wspólnik jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych, wskazywanej, niezmiennie od 2007 r. za lidera w dziedzinie TMT (technologia–media–telekomunikacja) w prestiżowej publikacji Chambers Europe. Specjalizuje się w prawie rynków regulowanych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, m.in. Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Łączności, Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorcami i izbami gospodarczymi. Z Sejmem RP współpracował jako ekspert przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi z zakresu łączności elektronicznej, w tym implementującymi dyrektywy wspólnotowe. Uczestnik prac nad tworzeniem regulacji prawnych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w telekomunikacji i energetyce. Piastował funkcję społecznego doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Od 2009 r. prawnik indywidualnie rekomendowany przez „Chambers Europe” w dziedzinie TMT.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.