prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, doradca podatkowy.