dr hab. Włodzimierz Głodowski, prof. UAM

Profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.