r.pr. Wojciech Lamik

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, doktorant Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent tegoż Wydziału. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych, a także w prawie zobowiązań.