dr Wojciech Szydło

Dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE UWr. Jego zainteresowania naukowe koncentrująsię wokół zagadnień prawa cywilnego oraz prawa konkurencji. Autor monografii dotyczącejreprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, wieluprac naukowych (artykułów i studiów) oraz licznych opinii i ekspertyz prawnych.