prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego. Prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, autor licznych publikacji z zakresu: prawa podatkowego, prawa bankowego i dewizowego, prawa finansowego samorządu terytorialnego.