prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

Prof. dr hab, zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.