Nowość Bestseller

Ekonomiczna analiza prawa cywilnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne i prawo umów

 • Seria: Inne
 • Rok: 2024
 • 149,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka prezentuje podstawy analizy ekonomicznej prawa oraz możliwości jej zastosowania w prawie cywilnym. Jest to kompleksowe przedstawienie zagadnień Law & Economics – dziedziny naukowej analizującej prawo przy użyciu narzędzi teorii ekonomicznej i podejmującej próbę... więcej ›

Opis książki

Książka prezentuje podstawy analizy ekonomicznej prawa oraz możliwości jej zastosowania w prawie cywilnym. Jest to kompleksowe przedstawienie zagadnień Law & Economics – dziedziny naukowej analizującej prawo przy użyciu narzędzi teorii ekonomicznej i podejmującej próbę wykorzystania ich w stosowaniu prawa. W tomie 1. omówiono zagadnienia wstępne oraz dotyczące umów.

Nie mam wątpliwości, że przedstawiona mi do recenzji monografia jest opracowaniem wartościowym, przydatnym dla każdego prawnika (nie tylko zainteresowanego prawem cywilnym, czy szerzej, prywatnym, ale i publicznym, zarówno akademika, jak i wykonującego zawód praktyka) oraz poszerzającym perspektywę o kontekst społeczny, ekonomiczny i filozoficzny prawa, ale również bardzo potrzebnym w Polsce. Okazuje się bowiem, że mimo postępującego umiędzynarodowienia krajowej nauki prawa, otwarcia na nowe impulsy intelektualne z krajów anglosaskich i Europy zachodniej (w tym właśnie ekonomiczną analizę prawa) oraz odpowiadania na współczesne wyzwania wolnorynkowego ustroju gospodarczego – w polskiej literaturze wciąż ważną rolę odgrywa formalizm, koncentrujący się na brzmieniu przepisów, wykładni językowej i procedurach stosowania prawa, zamiast realnych skutkach, relacji kosztów do zysków czy poszukiwaniu racjonalności lub efektywności. Autorzy niniejszej pozycji przekonują – odwołując się do przykładów zaczerpniętych z zagranicznych porządków prawnych, klarownych kazusów oraz anegdot społeczno-gospodarczych – że alternatywne spojrzenie na prawo jest możliwe, a przy tym świeższe, bardziej życiowe i inspirujące.

Z recenzji dra hab., prof. UW Krzysztofa Koźmińskiego

Monografia jest efektem współpracy pomiędzy autorami i stanowi adaptację przez dra Jarosława Bełdowskiego jej niemieckiego wydania na potrzeby polskich odbiorców wraz z nowymi treściami. Tom 1 opracowany został na podstawie rozdziałów 1-4 oraz 11-17 oryginału "Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts".

Spis treści

Wykaz skrótów

Nota redaktorsko-wydawnicza

Wprowadzenie

Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Ekonomicznej Analizy Prawa

Rozdział 1. Wprowadzenie do Ekonomicznej Analizy Prawa

 • 1.1. Co łączy nauki ekonomiczne i prawne?
 • 1.2. Ogólna charakterystyka ekonomii i prawa
 • 1.3. Definicje Ekonomicznej Analizy Prawa i jej miejsce w naukach prawnych i ekonomicznych
 • 1.4. Początki Ekonomicznej Analizy Prawa
 • 1.5. Pierwsza fala Ekonomicznej Analizy Prawa
  • 1.5.1. Pierwsza fala Ekonomicznej Analizy Prawa na świecie
  • 1.5.2. Pierwsza fala Ekonomicznej Analizy Prawa w Polsce
   • 1.5.2.1. Uwagi wstępne
   • 1.5.2.2. Zjazdy prawników i ekonomistów polskich w XIX i XX w.
   • 1.5.2.3. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne" w Krakowie
   • 1.5.2.4. Leon Petrażycki
 • 1.6. Druga fala Ekonomicznej Analizy Prawa
 • 1.7. Szkoły Ekonomicznej Analizy Prawa
  • 1.7.1. Uwagi wstępne
  • 1.7.2. Chicagowska szkoła Ekonomicznej Analizy Prawa
  • 1.7.3. Szkoła Ekonomicznej Analizy Prawa New Heaven
  • 1.7.4. Wirgińska szkoła Ekonomicznej Analizy Prawa
  • 1.7.5. Inne kierunki ekonomiczne a Ekonomiczna Analiza Prawa
 • 1.8. Działy Ekonomicznej Analizy Prawa
 • 1.9. Ekonomiczna Analiza Prawa w Europie
 • 1.10. Ekonomiczna Analiza Prawa w Polsce
 • 1.11. Przyszłość Ekonomicznej Analizy Prawa na świecie i w Polsce

Rozdział 2. Decyzje alternatywne, skutki decyzji oraz ich ocena

 • 2.1. Legitymacja decyzji zbiorowych poprzez uzgodnione cele lub procedury 49
 • 2.2. Decyzje sędziowskie biorące pod uwagę ich skutki
 • 2.3. Interpretacja, prognoza, analiza skutków
 • 2.4. Analiza skutków przy wydawaniu orzeczeń sądowych

Rozdział 3. Podstawy normatywne

 • 3.1. Teoria wyboru społecznego
 • 3.2. Jednomyślność oraz „słabe" sądy wartościujące
 • 3.3. Ocena skutków: poprawa w sensie Pareto oraz pojęcie optymalności w sensie Pareto (kryterium Pareto)
 • 3.4. Ocena skutków: efektywność w sensie Pareto (efektywność alokacyjna)
 • 3.5. Polityczno-prawne postulaty dotyczące oddzielenia pojęcia efektywności w sensie Pareto od pojęcia sprawiedliwej dystrybucji
 • 3.6. Ocena skutków: kryterium kompensacyjne oraz reguła aukcyjna
  • 3.6.1. Kryterium kompensacyjne Kaldora–Hicksa
   • 3.6.1.1. Kryterium Kaldora–Hicksa
   • 3.6.1.2. Kryterium Kaldora–Hicksa i reguła aukcyjna
   • 3.6.1.3. Kryterium Kaldora–Hicksa oraz zasada maksymalizacji bogactwa
   • 3.6.1.4. Kryterium Kaldora–Hicksa oraz analiza zysków i strat
  • 3.6.2. Uzasadnienie kryterium Kaldora–Hicksa poprzez generalną rekompensatę
  • 3.6.3. Jak istotny jest argument generalnej rekompensaty?
  • 3.6.4. Uzasadnienie kryterium Kaldora–Hicksa przy pomocy państwowej rekompensaty za straty
 • 3.7. Efektywność w odniesieniu do utylitaryzmu
 • 3.8. Krytyka utylitaryzmu oraz funkcji dobrobytu społecznego
 • 3.9. Funkcja dobrobytu społecznego i twierdzenia Arrowa o niemożliwości
 • 3.10. Dyskusja na temat zasady dobrobytu
  • 3.10.1. Postulaty sprawiedliwości, które nie mają związku z welfaryzmem (indywidualizmem etycznym)
  • 3.10.2. Użyteczność i szczęście
  • 3.10.3. Różne umiejętności korzystania z dóbr
 • 3.11. Zasada sprawiedliwości Rawlsa
 • 3.12. Podejście zdolnościowe Sena i Nussbaum
 • 3.13. Wolności oraz prawa niezbywalne
 • 3.14. Zakaz wyważenia oraz „wścibskie" preferencje
 • 3.15. Etyka, która nie jest wynikowa, subiektywizm oraz Ekonomiczna Analiza Prawa
 • 3.16. Praktyczne zastosowanie reguł teorii dobrobytu

Rozdział 4. Ekonomia i jej podstawowe założenia. Przez teorię praw własności do Ekonomicznej Analizy Prawa

 • 4.1. Czym zajmuje się ekonomia?
  • 4.1.1. Uwagi wstępne
  • 4.1.2. Prawidłowość ogólna dotycząca niedoboru
  • 4.1.3. Ogólna prawidłowość dotycząca racjonalnego i egoistycznego zachowania (indywidualizm metodologiczny)
  • 4.1.4. Użyteczność krańcowa oraz cena przy racjonalnym zachowaniu konsumenta
  • 4.1.5. Prawo popytu
  • 4.1.6. Efekt dochodowy oraz substytucyjny
  • 4.1.7. Prawo popytu w przypadku zmiennego dochodu gospodarstwa domowego
  • 4.1.8. Prawo popytu przy rosnących cenach oraz rosnącym dochodzie
  • 4.1.9. Elastyczny oraz nieelastyczny popyt, elastyczność popytu
  • 4.1.10. Przykłady zastosowania prawa popytu
 • 4.2. Koszty
  • 4.2.1. Koszty alternatywne
  • 4.2.2. Koszty prywatne i społeczne
  • 4.2.3. Koszty krańcowe i oferta przedsiębiorstwa maksymalizującego zyski
   • 4.2.3.1. Maksymalizacja zysków
   • 4.2.3.2. Przebieg krzywej kosztów marginalnych
 • 4.3. Podaż i popyt, mikroekonomiczna równowaga w warunkach konkurencji i monopolu
 • 4.4. Współpraca, interakcja (teoria gier)
  • 4.4.1. Uwagi wstępne
  • 4.4.2. Równowaga Nasha i dylemat więźnia
  • 4.4.3. Równowaga Nasha w „wojnie płci
 • 4.5. Prawa własności
  • 4.5.1. Uwagi wstępne
  • 4.5.2. „Dobro" jako wiązka uprawnień
  • 4.5.3. Wyłączność i ograniczenie praw własnościowych
 • 4.6. Koszty transakcyjne i prawa własności, teoria Coase'a
  • 4.6.1. Pierwotne przyporządkowanie oraz faktyczne rozdzielenie praw własności
  • 4.6.2. Teoria Coase'a
  • 4.6.3. Przykłady teorii Coase'a
  • 4.6.4. Krytyka teorii Coase'a
   • 4.6.4.1. Brak postępu w stosunku do tradycyjnej mikroekonomii?
   • 4.6.4.2. Tautologia
   • 4.6.4.3. Pominięcie zachowań strategicznych
   • 4.6.4.4. Orientacja na status quo
   • 4.6.4.5. Brak wpływu alokacyjnego na podział majątku
  • 4.6.5. Przypadki niedoskonałości rynku
   • 4.6.5.1. Uwagi wstępne
   • 4.6.5.2. Siła rynkowa
   • 4.6.5.3. Dobra publiczne
   • 4.6.5.4. Oportunistyczne zachowanie w ramach wymiany
    • 4.6.5.4.1. Asymetryczna informacja
    • 4.6.5.4.2. Szczególne inwestycje
   • 4.6.5.5. Efekty zewnętrzne
   • 4.6.5.6. Mikro- i makroekonomiczne niestabilności
   • 4.6.5.7. Odstępstwa od racjonalnego zachowania
  • 4.6.6. Niedoskonałość rynkowa – zmiana systemu prawnego i podejście „nirwany"
  • 4.6.7. Zmiana porządku prawnego – podejście porównawcze instytucji, rynek kontra nierynek
  • 4.6.8. Zmiana porządku prawnego – podejście oparte na teorii kontraktów
  • 4.6.9. Zmieniona pierwotna alokacja zbywalnych uprawnień do działania zgodnie z twierdzeniem Coase'a a propozycja Posnera
  • 4.6.10. Zmiana norm prawnych w czasie
   • 4.6.10.1. Uwagi wstępne
   • 4.6.10.2. Zmiana podstawowych norm prawnych
   • 4.6.10.3. Zmiana poszczególnych standardów
   • 4.6.10.4. Określenie norm prawnych przez dyrektywy i standardy
 • 4.7. Konkurencja międzynarodowa a prawo

Rozdział 5. Homo oeconomicus, Ekonomia Behawioralna i paternalizm

 • 5.1. Homo oeconomicus: racjonalny egoista
  • 5.1.1. Uwagi wstępne
  • 5.1.2. Racjonalne zachowanie
  • 5.1.3. Dominacja, kompletność, przechodniość, niezależność i brak sprzeczności
   • 5.1.3.1. Uwagi wprowadzające
   • 5.1.3.2. Dominacja
   • 5.1.3.3. Kompletność, niezależność pod względem sposobu przedstawiania i niezmienność proceduralna
   • 5.1.3.4. Przechodniość
   • 5.1.3.5. Niezależność
   • 5.1.3.6. Wolność od sprzeczności
  • 5.1.4. Działanie oparte na interesach i osądach
  • 5.1.5. Samolubstwo i egoizm: ważne różnice
  • 5.1.6. Metodologiczny status racjonalnego egoisty
  • 5.1.7. Wyjaśnienia co do zasady, a nie co do szczegółów
  • 5.1.8. Dobre prognozy
  • 5.1.9. Hipoteza REM jako teoretyczny rdzeń ekonomii
  • 5.1.10. Krytyka teorii racjonalnego zachowania – koncepcja ograniczonej racjonalności
  • 5.1.11. Odstępstwa od zachowania zgodnego z własnym interesem
   • 5.1.11.1. Heurystyki
    • 5.1.11.1.1. Teoria perspektywy
    • 5.1.11.1.2. Zakotwiczenie poznawcze
    • 5.1.11.1.3. Tendencyjność myślenia scenariuszowego
    • 5.1.11.1.4. Tendencyjność obramowania
    • 5.1.11.1.5. Tendencyjność przeszacowania
    • 5.1.11.1.6. Tendencyjność kosztów alternatywnych
    • 5.1.11.1.7. Ocena działań pod wpływem wyników
    • 5.1.11.1.8. Koszty „utopione"
    • 5.1.11.1.9. Anomalia prawdopodobieństwa
   • 5.1.11.2. Słabości siły woli, różne stopy dyskontowe i dyskontowanie hiperboliczne
   • 5.1.11.3. Wzajemne i autodestrukcyjne zachowanie w przypadku niesprawiedliwego traktowania („ograniczony egoizm")
 • 5.2. Metodologiczne znaczenie badań nad odstępstwami od założeń racjonalności
  • 5.2.1. Zastrzeżenia wobec Ekonomii Behawioralnej
   • 5.2.1.1. Uwagi wstępne
   • 5.2.1.2. Zgodność z racjonalnym zachowaniem
   • 5.2.1.3. Zastrzeżenia wobec metod badawczych Ekonomii Behawioralnej
   • 5.2.1.4. Przyczyny faktycznego znaczenia racjonalnego zachowania
  • 5.2.2. Implikacje dla Ekonomicznej Analizy Prawa
 • 5.3. Tendencyjności behawioralne i paternalizm
  • 5.3.1. Ingerencja w indywidualną swobodę działania
  • 5.3.2. Autorytarny i libertariański paternalizm
  • 5.3.3. Problemy z wprowadzaniem libertariańskiego paternalizmu
   • 5.3.3.1. Problem rozróżnienia między paternalizmem autorytarnym a libertariarnym
   • 5.3.3.2. Problem nierozdzielności paternalizmu autorytarnego i libertariańskiego oraz efektów zewnętrznych
   • 5.3.3.3. Problem przerywania nauki przez interwencje paternalistyczne
   • 5.3.3.4. Problem pojawiania się tendencyjności behawioralnych i interesu własnego w polityce
   • 5.3.3.5. Problem „śliskich zboczy"
   • 5.3.3.6. Problem łączenia libertarianizmu i paternalizmu, „bodźcowanie"
 • 5.4. Paternalizm z perspektywy prawnej
  • 5.4.1. Indywidualna wolność działania
  • 5.4.2. Działania autodestrukcyjne względem życia i zdrowia
   • 5.4.2.1. Przypadki dopuszczalnej ochrony państwa przed działania autodestrukcyjnymi
   • 5.4.2.2. Niedopuszczalność interwencji państwa
   • 5.4.2.3. Proporcjonalność interwencji paternalistycznych
  • 5.4.3. Paternalistyczna ingerencja w transakcje handlowe
  • 5.4.4. „Bodźcowanie" – impulsy do rozsądnego zachowania
   • 5.4.4.1. Rozwiązania umożliwiające rezygnację
   • 5.4.4.2. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy
   • 5.4.4.3. Wymogi informacyjne i ostrzeżenia
   • 5.4.4.4. „Sfabrykowane" oświadczenia
   • 5.4.4.5. Uzupełniająca interpretacja umowy
 • 5.5. Wnioski

Część druga. Ekonomiczna Analiza Prawa Umów

Rozdział 6. Wprowadzenie do Ekonomicznej Analizy Prawa Umów

 • 6.1. Ekonomiczna funkcja zasady swobody zawierania umów
 • 6.2. Znaczenie efektów pieniężnych
 • 6.3. Znaczenie ryzyka kontraktowego i oportunizmu w stosunkach umownych
 • 6.4. Ekonomiczna funkcja prawa umów

Rozdział 7. Umowa kompletna i jej rekonstrukcja

 • 7.1. Umowa bez kosztów transakcyjnych
 • 7.2. Rekonstrukcja umowy kompletnej w ramach skodyfikowanego prawa i orzecznictwa
 • 7.3. Efektywna alokacja kosztów unikania
 • 7.4. Formuła sędziego Learneda Handa
 • 7.5. Umowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku niemożliwości uniknięcia szkody
  • 7.5.1. Odpowiedzialność „najtańszego ubezpieczyciela"
  • 7.5.2. Zachowanie w warunkach niepewności (awersja do ryzyka, apetyt na ryzyko, neutralność wobec ryzyka)
  • 7.5.3. Umowy między stronami poszukującymi ryzyka i stronami unikającymi ryzyka
  • 7.5.4. Granice zasady „najtańszego ubezpieczyciela" a różnicowanie ofert
 • 7.6. Najtańszy ubezpieczyciel a najtańszy „unikacz" kosztów
 • 7.7. Odpowiedzialność nadrzędnego podmiotu do ponoszenia ryzyka
 • 7.8. Schemat testu ekonomii dobrobytu, umowna alokacja ryzyka
 • 7.9. Alokacja ryzyka niezwiększająca bogactwa
 • 7.10. Granice prawa umów i Ekonomicznej Teorii Kontraktów

Rozdział 8. Uzupełniająca interpretacja umowy, niemiecka doktryna podstawy umowy i klauzula rebus sic stantibus, rekonstrukcja umowy kompletnej oraz sprawiedliwy podział nadwyżki z umowy

 • 8.1. Samostanowienie i efektywność alokacyjna
 • 8.2. Model ekonomiczny kontraktu a prawo umów
 • 8.3. Rekonstrukcja umowy kompletnej przez ustawodawcę (przepisy względnie obowiązujące)
  • 8.3.1. Uwagi wstępne
  • 8.3.2. Funkcja oszczędnościowa przepisów dyspozytywnych
  • 8.3.3. Wymiar sprawiedliwości przepisów dyspozytywnych
  • 8.3.4. Przepisy dyspozytywne a ekonomiczny model kontraktu
 • 8.4. Rekonstrukcja umowy kompletnej a dodatkowa interpretacja umowy
  • 8.4.1. Związek z przepisami dyspozytywnymi
  • 8.4.2. Umowy niekompletne jako przesłanka uzupełniającej interpretacji umów
  • 8.4.3. Hipotetyczna wola strony i ekonomiczny model kontraktu
  • 8.4.4. Ograniczenia uzupełniającej interpretacji umowy
 • 8.5. Rekonstrukcja umowy kompletnej, niemiecka teoria podstawy umowy a klauzula rebus sic stantibus
  • 8.5.1. W sprawie niemieckiej doktryny braku lub ustania podstawy umowy
  • 8.5.2. Kryteria i ograniczenia dotyczące dostosowania umowy
 • 8.6. Znaczenie prawne modelu ekonomicznego umowy kompletnej
  • 8.6.1. Umowa kompletna a niemiecka doktryna podstawy umowy
  • 8.6.2. Kryteria zmiany i korekty umowy
  • 8.6.3. Ograniczenia retrospektywnej alokacji ryzyka
  • 8.6.4. Funkcja kryterium niedopuszczalnej nierównowagi
 • 8.7. Trzy kazusy z wykorzystaniem schematu testu dobrobytu ekonomicznego dla umowy kompletnej, niemieckiej doktryny podstawy umowy oraz klauzuli rebus sic stantibus
  • 8.7.1. Uwagi wstępne
  • 8.7.2. Kryzys naftowy z lat 70. ubiegłego wieku
  • 8.7.3. Irańska rewolucja islamska
  • 8.7.4. Przypadek klauzuli ceny dziennej
 • 8.8. Sprawiedliwy podział nadwyżki kontraktowej, rozwiązanie negocjacyjne Nasha lub orientacja na cenę rynkową a laesio enormis
  • 8.8.1. Rozwiązanie Nasha i orientacja na fikcyjną cenę rynkową
  • 8.8.2. Alternatywne zasady w prawie umów. Różnica między niedoskonałościami rynku jako utratą efektywności a niesprawiedliwością dystrybutywną
  • 8.8.3. Erozja prywatnej autonomii poprzez różnorodność wartości w Projekcie Wspólnych Ram Odniesienia

Rozdział 9. Ekonomiczna analiza naruszenia umowy, niemożliwości świadczenia oraz zwłoki

 • 9.1. Naruszenia umowy i ich skutki prawne
 • 9.2. Zasady odnoszące się do naruszenia umowy
 • 9.3. Podejście heurystyczne w razie naruszenia umowy
 • 9.4. Ocena obowiązujego prawa pod kątem sankcji naruszenia umowy
  • 9.4.1. Zasada pacta sunt servanda
  • 9.4.2. Zasada „rekompensata zamiast rezultatu"
  • 9.4.3. Rażąca nierównowaga i „kontrola" kosztów przez sądy
  • 9.4.4. Niechęć sądów do oceny ponoszenia strat w sprawach dotyczących niemożliwości gospodarczej
  • 9.4.5. Odszkodowanie za szkody związane z działaniem w zaufaniu
 • 9.5. Subiektywistyczna krytyka doktryny efektywnego naruszenia umowy
 • 9.6. Odszkodowanie w razie niepewności co do wysokości szkody a ograniczenie odszkodowania w prawie umów do szkód przewidywalnych?
 • 9.7. Skutki dystrybucyjne i koszty proceduralne przepisów dotyczących naruszenia umowy

Rozdział 10. Ekonomiczna analiza odpowiedzialności kontraktowej za wady

 • 10.1. Podstawy prawne i środki ochrony prawnej
  • 10.1.1. Uwagi wstępne
  • 10.1.2. Odpowiedzialność za wady fizyczne
  • 10.1.3. Udzielenie gwarancji
  • 10.1.4. Zbieg roszczeń kontraktowych i deliktowych
 • 10.2. Gwarancja jako ubezpieczenie kupującego przez sprzedawcę
  • 10.2.1. Ubezpieczenie kupującego unikającego ryzyka przez sprzedawcę neutralnego pod względem ryzyka
  • 10.2.2. Cechy szczególne szkód następczych
 • 10.3. Gwarancja jako sygnał wysokiej jakości produktu
 • 10.4. Gwarancja jako nieemitowalny sygnał wysokiej jakości produktu
 • 10.5. Konieczność ograniczenia gwarancji ze względu na istnienie różnych grup nabywców o różnym potencjale ryzyka
 • 10.6. Ograniczenie gwarancji ze względu na niebezpieczeństwo działania nieetycznego po stronie kupującego
 • 10.7. Porównanie kosztów alternatywnych środków ochrony prawnej oferowanych przez kupującego
 • 10.8. Odszkodowanie w razie dostawy wadliwych rzeczy
  • 10.8.1. Wykonanie dostawy a uczciwość interesów
  • 10.8.2. Odpowiedzialność za produkt a szkody następcze spowodowane wadą
  • 10.8.3. Praktyczne znaczenie ustawowych i umownych zasad gwarancji
   • 10.8.3.1. Prawo ustawowe jako punkt wyjścia dla rozwoju rynku
   • 10.8.3.2. Przejrzystość ryzyka
   • 10.8.3.3. „Wyścig do dna" i mechanizm reputacji
 • 10.9. Efektywna długość terminów przedawnienia
  • 10.9.1. Podział ryzyka w skrajnych przypadkach niezgodnych dostaw
  • 10.9.2. Długość terminów przedawnienia
   • 10.9.2.1. Zbyt krótkie terminy przedawnienia z tytułu wad
   • 10.9.2.2. Określanie czynników dla optymalnego terminu przedawnienia
   • 10.9.2.3. Rekomendacje dla polityki publicznej w zakresie długości terminów przedawnienia
   • 10.9.2.4. Kiedy powinien rozpocząć się termin przedawnienia – po dostawie czy po wykryciu wady?
  • 10.9.3. Uwaga: lekcje ze skandalu Volkswagena z silnikiem Diesla
 • 10.10. Rodzaje umów, środki ochrony prawnej i stosunek do ryzyka

Rozdział 11. Ignorancja, zaufanie, oportunizm i efektywność

 • 11.1. Ignorancja a problem zaufania z perspektywy ekonomicznej
 • 11.2. Produktywne i nieproduktywne informacje
 • 11.3. Koszty informacji w przypadku niepewności ceny i jakości
  • 11.3.1. Uwagi wstępne
  • 11.3.2. Racjonalne zachowanie w przypadku niepewności cenowej
  • 11.3.3. Niepewność jakości (dobra poszukiwane, dobra doświadczane, dobra zaufania)
 • 11.4. Niepożądany rozwój sytuacji w przypadku deficytu informacji
  • 11.4.1. Uwagi wstępne
  • 11.4.2. Ceny monopolistyczne na rynkach z wieloma konkurentami i jednorodnymi dobrami
  • 11.4.3. Negatywna selekcja w przypadku asymetrycznie rozłożonych kosztów informacji o produkcie, w tym „rynek gruchotów" Akerlofa
 • 11.5. Przezwyciężanie deficytów informacyjnych przez instytucje społeczne
  • 11.5.1. Uwagi wstępne
  • 11.5.2. Etyka zawodowa
  • 11.5.3. Reputacja, wartość firmy i zasada ekstrapolacji
  • 11.5.4. „Niewidzialny uścisk dłoni
 • 11.6. Niebezpieczeństwo oportunizmu
 • 11.7. Ochrona konsumentów: ogólne warunki umów i „rynek gruchotów"
  • 11.7.1. „Rynek gruchotów" Akerlofa
  • 11.7.2. Odkrycia Ekonomii Behawioralnej i kontrakty oparte na wyzysku

Rozdział 12.Ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań w ramach wymiany towarów i usług

 • 12.1. Przesłanki ochrony uzasadnionych oczekiwań z perspektywy ekonomii dobrobytu
  • 12.1.1. Uwagi wstępne
  • 12.1.2. Asymetryczne koszty informacji
  • 12.1.3. Produktywność informacji
  • 12.1.4. Potrzeba premii za zaufanie
   • 12.1.4.1. Potrzeba zwrotu kosztów informacji
   • 12.1.4.2. Znaczenie informacji zwiększających i zmniejszających wartość
  • 12.1.5. Związek między premią za oportunizm a premią za zaufanie
  • 12.1.6. Informacje losowe
  • 12.1.7. Gotowość do zaangażowania jako warunek wstępny ochrony zaufania?
 • 12.2. Ekonomiczna i prawna koncepcja ochrony uzasadnionych oczekiwań
 • 12.3. Podstawa prawna i przejawy odpowiedzialności opartej na poleganiu
  • 12.3.1. Fakty prawne odnoszące się do odpowiedzialności opartej na poleganiu
  • 12.3.2. Fakty prawne odnoszące się do naruszenie odpowiedzialności opartej na poleganiu
 • 12.4. Lojalność i znaczenie podejścia ekonomicznego
  • 12.4.1. Czynniki łączące odpowiedzialność opartą na poleganiu
  • 12.4.2. Przezwyciężanie deficytów informacyjnych przy pomocy ochrony polegania z perspektywy prawnej i ekonomicznej
 • 12.5. Niepewność ceny i niepewność jakości
  • 12.5.1. Uwagi wstępne
  • 12.5.2. Asymetria kosztów informacji
  • 12.5.3. Produktywność informacji
  • 12.5.4. Premia za poleganie i odpowiedzialność oparta na poleganiu
  • 12.5.5. Obowiązek ujawnienia informacji zwiększających wartość firmy
  • 12.5.6. Niebezpieczeństwo oportunizmu
 • 12.6. Prawne i ekonomiczne problemy odpowiedzialności zawodowej
  • 12.6.1. Uwagi wstępne
  • 12.6.2. Zakres odpowiedzialności zawodowej
  • 12.6.3. Podstawa prawna odpowiedzialności zawodowej
  • 12.6.4. Doradcy inwestycyjni i pośrednicy inwestycyjni
  • 12.6.5. Audytorzy, doradcy podatkowi, biegli
  • 12.6.6. Status powiernika
  • 12.6.7. Ekonomiczna funkcja odpowiedzialności zawodowej
  • 12.6.8. Kryterium asymetrii informacji
  • 12.6.9. Produktywność informacji
  • 12.6.10. Premia za poufność jako warunek wstępny odpowiedzialności zawodowej
  • 12.6.11. Sankcje nakładane przez rynek
 • 12.7. Losowe informacje i przewaga danej wiedzy

Literatura

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Inne
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 510
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 830 g
 • ISBN: 978-83-8356-451-7
 • EAN: 9788383564517
 • Kod serwisu: 00952500

Kategorie