Ugoda mediacyjna. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory ugód

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie problematyki ugody mediacyjnej, łączące w sobie elementy teoretyczne, a także praktyczne w postaci wzorów pism... więcej ›

Opis książki

Publikacja porusza problematykę pisania ugód mediacyjnych.

Zagadnienie stanowi uwieńczenie procesu mediacji, które podczas szkoleń często jest pomijane. Ugoda mediacyjna kreuje stosunki prawne między stronami, kwestie te nie są jednak oczywiste zwłaszcza wśród mediatorów nie posiadających wykształcenia prawniczego. Tym samym książka przybliża część teoretyczną zagadnienia ugody mediacyjnej, a także ułatwia sporządzanie takich ugód przez przyszłych mediatorów, poprzez zawarte w niej wzory.

Pierwsze wydanie publikacji jest podzielone na dwie części.

Cześć teoretyczna skupia się na:

 • rozwoju mediacji na przestrzeni ostatnich lat,
 • etapach postępowania mediacyjnego,
 • elementach ugody mediacyjnej, 
 • przesłankach zatwierdzenia ugody przez sąd,
 • przerwaniu biegu przedawnienia przez zawarcie ugody mediacyjnej.

Druga część, stanowi część praktyczną, w której czytelnik znajdzie wzory ugód mediacyjnych z zakresu:

 • spraw cywilnych,
 • spraw gospodarczych,
 • spraw karnych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do mediatorów. Okaże się również pomocna adwokatom, radcom prawnym i notariuszom, ale także studentom.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Instytucja mediacji i jej regulacja w systemie prawa polskiego

 • 1. Wstęp
 • 2. Definicja mediacji
 • 3. Rozwój mediacji
 • 4. Wprowadzenie instytucji mediacji do polskiego systemu prawa
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia
  • 4.3. Mediacja w prawie karnym wykonawczym
  • 4.4. Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • 4.5. Mediacja cywilna
  • 4.6. Mediacja w prawie administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • 5. Dopuszczalność mediacji
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Etapy postępowania mediacyjnego

 • 1. Bieg terminu przedawnienia a wszczęcie postępowania mediacyjnego
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Wszczęcie mediacji w sprawach cywilnych
  • 1.3. Wszczęcie mediacji w sprawach karnych, wykroczeń i nieletnich
  • 1.4. Wszczęcie mediacji w sprawach sądowo—administracyjnych i administracyjnych
 • 2. Etapy i fazy postępowania mediacyjnego
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Przygotowanie mediacji
  • 2.3. Otwarcie mediacji
  • 2.4. Wypowiedzi stron i wymiana zdań
  • 2.5. Osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody

Rozdział 3. Ugoda mediacyjna

 • 1. Wstęp
 • 2. Ugoda mediacyjna a ugoda sądowa – podobieństwa i różnice
 • 3. Zakończenie postępowania mediacyjnego
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Sporządzenie protokołu i ugody
  • 3.3. Ponowny bieg terminu przedawnienia
 • 4. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem przez sąd
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia ugody
  • 4.3. Zaskarżalność postanowień sądu
 • 5. Nadanie ugodzie klauzuli wykonalności
 • 6. Odpowiedzialność mediatora za treść ugody mediacyjnej – najczęstsze błędy popełniane na etapie zawierania ugody
  • 6.1. Uwagi wstępne
  • 6.2. Brak sporządzenia protokołu z zawarcia ugody mediacyjnej i złożenia go do sądu
  • 6.3. Niejednoznaczność osnowy ugody
  • 6.4. Odmienna treść postanowień ugody od tych wyrażonych przez strony
  • 6.5. Uregulowanie w treści postanowień ugody czynności prawnej, dla której jest zastrzeżona inna forma prawna
  • 6.6. Zawarcie ugody w sprawach, w których ugoda jest niedopuszczalna
 • 7. Możliwość uchylenia się od skutków prawnych zawartej ugody mediacyjnej
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Wady oświadczenia woli
  • 7.3. Wpływ wad oświadczeń woli na ważność ugody mediacyjnej
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Ugody mediacyjne w danych rodzajach spraw

 • 1. Wstęp
 • 2. Sprawy cywilne
 • 3. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • 4. Sprawy z zakresu prawa pracy
 • 5. Sprawy karne
 • 6. Sprawy z zakresu postępowania z nieletnimi

Część II. Wzory ugód

 • 1. Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie cywilnej (1)
 • 2. Ugoda mediacyjna w sprawie cywilnej (1)
 • 3. Ugoda mediacyjna w sprawie cywilnej (2)
 • 4. Ugoda mediacyjna w sprawie cywilnej (3)
 • 5. Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie cywilnej (2)
 • 6. Ugoda zawarta przed mediatorem
 • 7. Ugoda w sprawie ustalenia kontaktów małoletniego dziecka z ojcem
 • 8. Ugoda zawarta przed mediatorem w zakresie miejsca pobytu dziecka, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów nad małoletnim dzieckiem
 • 9. Ugoda zawarta przed mediatorem dotycząca świadczenia rat alimentacyjnych na rzecz małoletniego dziecka
 • 10. Ugoda zawarta przed mediatorem dotycząca podziału majątku wspólnego stron
 • 11. Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie o sprostowanie świadectwa pracy
 • 12. Ugoda zawarta przed mediatorem w przedmiocie naruszenia zasad równego traktowania
 • 13. Ugoda mediacyjna w sprawie karnej (1)
 • 14. Ugoda mediacyjna w sprawie karnej (2)
 • 15. Ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie z zakresu postępowania z nieletnimi

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 192
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8291-380-4
 • EAN: 9788382913804
 • Kod serwisu: 00943400

Kategorie