Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 C

Promocyjna cena
%
  • 339,15 zł z VAT

    Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

    Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

    Najniższa cena: 339,15 zł
    Cena katalogowa: 399,00 zł -15%
    %
  • Koszt dostawy 0 zł!

    Wysyłka w 24 godziny [?]

    Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14C z serii Systemu Prawa Prywatnego jest... więcej ›

Opis książki

Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14C z serii Systemu Prawa Prywatnego jest poświęcony szczególnym zagadnieniom z zakresu prawa własności przemysłowej.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

  • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które wprowadzają postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych oraz ustanawiają maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
  • ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe;
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1), które m.in. ustanawiają szeroki katalog środków ogólnych, procedur i środków zaradczych;
  • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), które w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym wprowadziły możliwość wniesienia przez stronę skargi do sądu administracyjnego bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego;
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840), które dostosowują rozporządzenie do zmian wprowadzonych ustawą z 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie 26.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1325) oraz, w niezbędnym zakresie, do procedury przewidzianej w Układzie o Współpracy Patentowej (PCT).

Autorzy uwzględniają także zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 154, s. 1), które uchyla rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 78, s. 1 ze zm.). Rozporządzenie ujednolica przepisy rozporządzenia 207/2009 po zmianach wprowadzonych w rozporządzeniu Nr 2015/2424. Nie zawiera jednak zmian merytorycznych w stosunku do tekstu rozporządzenia Nr 207/2009, po zmianach wprowadzonych do tego rozporządzenia przez rozporządzenie Nr 2015/2424. Początek stosowania nowego rozporządzenia przewidziano na dzień 1.10.2017 r.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Autorzy omawiają:

  • geograficzne oznaczenia pochodzenia;
  • kontrolę sądowoadministracyjną postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej;
  • ochronę kumulatywną w prawie własności przemysłowej;
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej;
  • ochronę celną praw własności przemysłowej;
  • kolizyjnoprawną problematykę praw własności przemysłowej;
  • jurysdykcję w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej (uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach);
  • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym;
  • znaki towarowe a domeny internetowe;
  • prawo własności przemysłowej a prawo konkurencji;
  • prawo własności przemysłowej w spółkach prawa handlowego;
  • wynalazczość pracowniczą i komercjalizację własności przemysłowej.

Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

  • Seria: System Prawa Prywatnego
  • Rok wydania: 2017
  • Oprawa: Twarda
  • Liczba stron: 1000
  • Wymiary: 155x235 mm
  • Waga: 1820 g
  • ISBN: 978-83-255-9654-5
  • EAN: 9788325596545
  • Kod serwisu: 00690700

Kategorie