dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

Pracuje w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa patentowego, prawa autorskiego i szeroko rozumianego prawa Internetu). Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu. Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.