Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

 • 149,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana książka narzędziowo wyjaśnia urzędnikowi systemu pomocy społecznej co ma zrobić w sytuacji, gdy doszło do wypłaty świadczenia nienależnego. W opracowaniu znajdują się realne przykłady oraz wskazówki dotyczące procedury dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń... więcej ›

Opis książki

Podręczny zbiór wszelkich informacji związanych ze świadczeniami nienależnie pobranymi.

Czym są i na czym polega specyfika świadczeń nienależnie pobranych?

Te dość zawiłe sformułowanie jest zdefiniowane w art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy wszystkich postępowań jakie prowadzone są w ośrodkach pomocy społecznej czy powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz należy do częstych sytuacji z jakimi spotykają się pracownicy pomocy społecznej. Pod pojęciem należy rozumieć świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej. Jest to bardzo ściśle i wąsko ujęta definicja świadczenia nienależnie pobranego, zwłaszcza w kontekście podobnych definicji występujących w innych aktach prawnych w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Zgodnie z przywołaną regulacją, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
 • świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub w przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
 • świadczenia rodzinne wypłacone za okres w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej.

Prezentowana książka zawiera narzędziowe wyjaśnienia skierowane do urzędników w OPS co ma zrobić w sytuacji gdy wydał decyzję o przyznaniu zasiłku a beneficjent nie ujawniła faktu, że podjął pracę i nie jest uprawniony do pobierania świadczenia. Fakt ten wyszedł na jaw po kilku miesiącach. Jak wygląda procedura? Jakie są konieczne decyzje? Jak odzyskać wypłacone niesłusznie świadczenie?

Opisane w książce przykłady są wynikiem doświadczenia i realnych sytuacji Autora. Szczególnie wiele miejsca poświęcono najczęściej wypłacanych świadczeń m.in. na gruncie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego pojęcie świadczenia nienależnie pobranego unormowane zostało w przepisie art. 30 ust. 2 ustawy.

Stosunkowo często organy pomocy społecznej wydają decyzje o wstrzymaniu wypłaty świadczeń rodzinnych w przypadku wyjazdu członka rodziny zagranicę. Jest to jedna z tych sytuacji gdzie dochodzi najczęstszych błędów w interpretacji przepisów i nadużyć. Dlatego w publikacji znalazło się wiele miejsca na wielowarstwowe wyjaśnienie sytuacji.

Chociaż powszechnie wydaje się, że świadczenie 500+ jest bardzo proste i nie wymaga już wydawania decyzji to jednak należy ono do często nadużywanego świadczenia. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych od 1.7.2019 r. było niewątpliwie wprowadzenie ogólnej dyspozycji umożliwiającej uznanie za nienależnie pobrane świadczenia każdego świadczenia wychowawczego wypłaconego mimo braku prawa do tej formy pomocy. Do nadużyć dochodzi również w przypadku programu 300+.

Dzięki tej publikacji czytelnik otrzymuje wiedzę:

 • Jak wzruszyć wydaną decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym?
 • Czy świadczenia nienależnie pobrane podlegają egzekucji?
 • Na czym polega procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Od kogo można dochodzić świadczenia nienależnie pobranego?
 • Jaka może być kara dla osób wyłudzających świadczenia?
 • Kiedy mija termin dochodzenia świadczenia nienależnie pobranego?

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o świadczeniach nienależnie pobranych w szczególności odnoszących się do działalności OPS-ów, z autorską interpretacją ich stosowania,
 • zbiór wzorów dokumentów w tym decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach niezbędnych w działaniach ośrodków pomocy społecznej,
 • praktyczną pomoc w interpretacji przepisów i orzeczeń,
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów.

Poradnik zawiera ponadto gotowe wzory dokumentów, są to m.in.:

 • decyzja w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej,
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego charakteru świadczeń z pomocy społecznej,
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego charakteru świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • pismo informujące o dokonaniu potrącenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • pismo do instytucji finansowej o przekazanie środków z rachunku bankowego zmarłego świadczeniobiorcy,
 • wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości,
 • pozew o zwrot świadczenia nienależnego,
 • decyzja o odstąpieniu od żądania nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 200
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 340 g
 • ISBN: 978-83-8235-027-2
 • EAN: 9788382350272
 • Kod serwisu: 00875300

Kategorie