Marek Rączka

  • Magister nauk prawnych, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo, oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a także Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, studia podyplomowe: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • W latach 2004 – 2007 – konsultant prawny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „EFFATA – By lepiej widzieć i słyszeć” wspierającej osoby z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową
  • W latach 2008 – 2010 oraz 2013- do chwili obecnej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • W latach 2011-2012 – Sekretarz Powiatu Nowodworskiego
  • Od 2004r. do chwili obecnej zaangażowany w pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych