Marek Rączka

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku „Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego", a także studiów podyplomowych w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie na kierunku „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej". W latach 2004–2007 konsultant prawny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „EFFATA – By lepiej widzieć i słyszeć", wspierającej osoby z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. W latach 2008–2010 oraz od 2013 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2004 r. do chwili obecnej zaangażowany w pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.