Zapowiedź

Metodyka sporządzania aktów notarialnych

Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Grudzień 2021 r.
Powiadomienie o premierze ›

Metodyka sporządzania aktów notarialnych to nowość na rynku wydawniczym, która stanowi kompendium wiedzy zwłaszcza dla osób przygotowujących się do egzaminu notarialnego, w szczególności dla tych, którzy nie odbyli aplikacji notarialnej lub rozpoczęli praktykę po przejściu... więcej ›

Opis książki

Metodyka sporządzania aktów notarialnych to nowość na rynku wydawniczym, która stanowi kompendium wiedzy zwłaszcza dla osób przygotowujących się do egzaminu notarialnego, w szczególności dla tych, którzy nie odbyli aplikacji notarialnej lub rozpoczęli praktykę po przejściu z innego zawodu.

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym.

Struktura książki odpowiada strukturze aktu notarialnego i wyczerpująco omawia kolejne relewantne elementy, które, na mocy treści art. 92 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), są niezbędnymi częściami aktu notarialnego. Autor w sposób niezwykle przejrzysty stara się wytłumaczyć wszelkie wątpliwości, jakie mogą wiązać się z próbą sporządzenia aktu notarialnego.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w których omówiono m.in.:

 • Istotę art. 92 ustawy – Prawo o notariacie;
 • Akty notarialne obejmujące umowy przenoszące własność nieruchomości;
 • Akty notarialne obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego;
 • Odmowę dokonania czynności prawnej;
 • Egzamin notarialny i jego ogólne założenia.

W publikacji dokonano systematyzacji zagadnień dotyczących reprezentacji poszczególnych podmiotów, jak również budowy komparycji aktu notarialnego oraz oświadczeń, których treść wyraża wolę stron czynności prawnych. Komentarz wzbogacono też o liczne przykłady z orzecznictwa oraz doktrynę.

Metodyka sporządzania aktów notarialnych dąży do pokazania prawidłowości dotyczących powtarzalności i uchwytności pewnych schematów w odniesieniu do rozwiązywania problemu reprezentacji podmiotów w obrocie cywilnoprawnym nieruchomościami, w tym także uchwał organów kolegialnych i orzeczeń sądów, których przedłożenie do aktu może być niezbędne. Autor omawia zwięźle także sankcje dokonania określonych czynności z przekroczeniem umocowania.

Pozycja uwzględnia także najnowsze nowelizacje, w tym m.in.:

 • ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która stanowi, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, to notariusz ma obowiązek pouczyć strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
 • ustawę z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która zobowiązuje notariusza do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanej do właściwej bazy elektronicznej;
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), która stanowi, że instytucja zastępstwa obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a i 7 ustawy – Prawo o notariacie, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a ponadto dodaje rozdział o możliwości zawarcia przez notariusza umowy z prostą spółką akcyjną o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej;
 • ustawę z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), która dotyczy określenia zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz wszelkich osób zainteresowanych praktyką notarialną. Książka jako swoisty podręcznik sporządzania aktów notarialnych będzie również użyteczna dla aplikantów zawodów notarialnych przygotowujących się do egzaminu oraz studentów prawa.

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Premiera: Grudzień 2021 r.
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 350