dr Maciej Kasprzyk

Doktor nauk społecznych w dziedzinie prawa (2019), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (2019). Studia doktoranckie odbywał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, tam też studiował i uzyskał tytuły zawodowe magistra w zakresie prawa, administracji, filologii polskiej i filozofii, odbywał też studia podyplomowe na innych polskich uczelniach (UW, SGH). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce teorii i filozofii prawa, prawie nieruchomości, a także antropologii filozoficznej i badaniach interdyscyplinarnych na styku nauk prawnych, nauk humanistycznych i innych dziedzin z zakresu nauk społecznych.