not. Maciej Kasprzyk

Doktor nauk społecznych w dziedzinie prawa (2019), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (2019). Studia doktoranckie odbywał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, tam też studiował i uzyskał tytuły zawodowe magistra w zakresie prawa, administracji, filologii polskiej i filozofii, odbywał też studia podyplomowe na innych polskich uczelniach (UW, SGH). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce teorii i filozofii prawa, prawie nieruchomości, a także antropologii filozoficznej i badaniach interdyscyplinarnych na styku nauk prawnych, nauk humanistycznych i innych dziedzin z zakresu nauk społecznych. W 2023 r. zdał egzamin notarialny i wykonuje zawód w Warszawie, w 2022 r. zdał egzamin radcowski.

 • Egzamin notarialny 2024. Wzory aktów notarialnych, omówienia, wskazówki i komentarze
  Nowość
  Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Publikacja omawia najistotniejsze problemy, z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu...
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  149,00 zł
  Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Publikacja omawia najistotniejsze problemy, z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu...
 • Metodyka sporządzania aktów notarialnych
  %
  Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i...
  Seria: Metodyki Becka
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  143,65 zł
  169,00 zł
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i...
 • Koncepcja katafatycznego kodu prawa. Ku rozstrzygnięciom w zakresie pomiaru zrozumiałości prawa
  %
  Zaproponowane przez Autora analizy dotykają problemu uniwersalnego, jakim jest kwestia zrozumiałości (języka) prawa, wpisując się poniekąd w postulat społeczeństw, które od dawna oczekują od...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  160,65 zł
  189,00 zł
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Zaproponowane przez Autora analizy dotykają problemu uniwersalnego, jakim jest kwestia zrozumiałości (języka) prawa, wpisując się poniekąd w postulat społeczeństw, które od dawna oczekują od...