Nowość

Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

Wybierz Wersję:
 • 249,00 zł z VAT
 • 249,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Monografia poświęcona jest najważniejszemu ze środków nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego w postaci stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia... więcej ›

Opis książki

Monografia poświęcona jest najważniejszemu ze środków nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego w postaci stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia.

Autorka w sposób kompleksowy scharakteryzowała proces podejmowania rozstrzygnięcia nadzorczego w postaci stwierdzenia nieważności aktu samorządowego wraz ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących. Zasadnicza część rozważań dotyczy rekonstrukcji postępowania nadzorczego poprzez wskazanie wszystkich jego etapów. Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez określenie katalogu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego mających zastosowanie w tym postępowaniu wraz z dokonaniem ich ewentualnych – koniecznych z punktu widzenia specyfiki procesu nadzorczego – modyfikacji. Jednym z praktycznych celów publikacji jest zbadanie ewolucji prawnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania środka nadzoru w postaci stwierdzenia nieważności uchwały (zarządzenia) organu jednostki samorządu terytorialnego począwszy od jego ustanowienia w ustawie o samorządzie terytorialnym w 1990 r. Pozwala to na wskazanie aktualnych linii orzeczniczych i istotnych zmian w zakresie stosowania przepisów o nadzorze.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wykaz orzeczeń

Wykaz aktów prawnych i orzeczeń

Wstęp

Rozdział I. Stwierdzenie nieważności uchwały (zarządzenia) organu jednostki samorządu terytorialnego jako jeden ze środków nadzoru nad samorządem terytorialnym

 • 1. Nadzór nad samorządem terytorialnym
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Podstawa prawna
  • 1.3. Podmioty administracyjnoprawnego stosunku nadzoru
  • 1.4. Kryterium nadzoru
  • 1.5. Środki nadzorcze (kompetencje nadzorcze)
  • 1.6. Procedura nadzorcza
 • 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego a inne postępowania nadzorcze
 • 3. Kodeks postępowania administracyjnego w procesie wydawania rozstrzygnięcia nadzorczego
 • 4. Charakter prawny postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

Rozdział II. Zakres podmiotowy postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

 • 1. Organy nadzoru
 • 2. Organy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
  • 2.1. Katalog organów
  • 2.2. Właściwość organów
   • 2.2.1. Pojęcie i zakres właściwości organów prowadzących postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
    • 2.2.1.1. Uwagi ogólne
    • 2.2.1.2. Właściwość rzeczowa
    • 2.2.1.3. Właściwość miejscowa
    • 2.2.1.4. Właściwość instancyjna
   • 2.2.2. Spory o właściwość
  • 2.3. Wyłączenie organu
 • 3. Uczestnicy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
  • 3.1. „Strona" postępowania nadzorczego
  • 3.2. Podmioty poddane nadzorowi
   • 3.2.1. Organy jednostek samorządu terytorialnego
   • 3.2.2. Związki i porozumienia

Rozdział III. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

 • 1. Działalność gminna (powiatowa, samorządu województwa) jako ogólny przedmiot nadzoru nad samorządem terytorialnym
 • 2. Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
  • 2.1. Akty organów samorządu terytorialnego podlegające nadzorowi państwowemu
  • 2.2. Uchwały
  • 2.3. Zarządzenia
 • 3. Przedmiot nadzoru realizowanego przez regionalną izbę obrachunkową
 • 4. Wyłączenia przedmiotowe
 • 5. Zmiany aktów i utrata ich mocy obowiązującej w trakcie trwania procedury nadzorczej

Rozdział IV. Stadia postępowania nadzorczego prowadzonego w celu oceny legalności aktu samorządowego

 • 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowanie prowadzone w celu oceny legalności aktu samorządowego
 • 2. Podjęcie postępowania prowadzonego w celu oceny zgodności z prawem aktu samorządowego
  • 2.1. Doręczenie aktów samorządowych organom nadzoru
  • 2.2. Przedkładanie uchwał organów stanowiących
  • 2.3. Przedkładanie aktów organów wykonawczych
  • 2.4. Przedkładanie przepisów porządkowych
  • 2.5. Podmiot zobowiązany do przedkładania aktów organom nadzoru
  • 2.6. Forma i tryb przedkładania aktów organom nadzoru
  • 2.7. Terminy przedkładania aktów
 • 3. Czynności organu nadzoru podejmowane w toku postępowania oceniającego legalność aktu samorządowego
  • 3.1. Badanie właściwości przez organy nadzoru
  • 3.2. Wymogi formalne aktów
  • 3.3. Wstępna ocena legalności aktu
 • 4. Fazy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
  • 4.1. Wszczęcie postępowania
  • 4.2. Postępowanie wyjaśniające
   • 4.2.1. Uwagi ogólne
   • 4.2.2. Postępowanie dowodowe
   • 4.2.3. Forma postępowania wyjaśniającego
 • 5. Podstawowe uprawnienia i obowiązki procesowe podmiotów postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego
 • 6. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej
 • 7. Upływ kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływ na postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu samorządowego

Rozdział V. Rozstrzygnięcia zapadające w procesie oceny legalności uchwały/zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego

 • 1. Akty wydawane w toku postępowania nadzorczego
  • 1.1. Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia
  • 1.2. Wezwanie do usunięcia naruszeń w uchwale budżetowej
 • 2. Akty i czynności podejmowane w efekcie oceny legalności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego
  • 2.1. Stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia (rozstrzygniecie nadzorcze)
   • 2.1.1. Uwagi ogólne
   • 2.1.2. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały/zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego
    • 2.1.2.1. Pojęcie sprzeczności z prawem
    • 2.1.2.2. „Istotne" a „nieistotne" naruszenie prawa
   • 2.1.3. Termin do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego
    • 2.1.3.1. Klasyfikacja terminów
    • 2.1.3.2. Charakter prawny terminów
    • 2.1.3.3. Obliczanie terminów. Możliwość ich przedłużania, zawieszania i przywracania
    • 2.1.3.4. Skutki uchybienia terminów
   • 2.1.4. Elementy formalne rozstrzygnięcia nadzorczego
   • 2.1.5. Forma prawna rozstrzygnięcia nadzorczego
  • 2.2. Wskazanie wydania uchwały (zarządzenia) z naruszeniem prawa
  • 2.3. Zakończenie postępowania w przypadku braku przesłanek do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia
  • 2.4. Umorzenie postępowania
  • 2.5. Czynności podejmowane przez organ nadzoru po upływie terminu do stwierdzenia nieważności aktu samorządowego we własnym zakresie
  • 2.6. Prawomocność i trwałość rozstrzygnięcia nadzorczego

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 308
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8356-175-2
 • EAN: 9788383561752
 • Kod serwisu: 0A010000

Kategorie