dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ

Doktor nauk prawnych. Pracuje na stanowisku docenta w Instytucie Administracji i Turystyki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, wcześniej w latach 2002–2008 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Administracyjnego a następnie w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując przez wiele lat na stanowisku członka orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, obecnie prowadzi kancelarię radcy prawnego.