dr Agata Nodżak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (prawo). Adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Wykładowca zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, w tym problematyki postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa administracyjnego ogólnego i materialnego, prawa informacji niejawnych, europejskich instytucji ochrony danych osobowych. Współautor i autor komentarzy, monografii i artykułów naukowych. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w problematyce prawa do informacji, w tym informacji publicznej oraz procedurze administracyjnej. Była urzędniczka administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa), zajmująca się problematyką postępowania administracyjnego (szkolenia dla pracowników administracji samorządowej i pracowników oświaty), prawa dostępu do informacji publicznej (szkolenia dla pracowników administracji samorządowej) oraz legislacji w administracji publicznej (szkolenia dla pracowników administracji samorządowej i warsztaty dla uczniów szkół średnich nt. tworzenia prawa).

Uczestniczka projektów naukowych i edukacyjnych, w tym dwóch projektów naukowo – badawczych pn. "National Public Administration and European Integration" i pn. "Protection of Fundamental Rights in the European Union" - granty z Erasmus+ Programme – Jean Monnet "Modules, Chairs and Centres of Excellence", czy projektu edukacyjnego dla szkół średnich, zwieńczonego współautorstwem w monografii pt. Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, pod red. B. Nalezińskiego, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Od 2015 r. zastępca redaktora naczelnego, a od 2020 r. redaktor naczelny czasopisma naukowego w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt. „Rocznik Administracji Publicznej".

 • Zasady wydawania dokumentów i udostępniania danych w ramach rejestrów publicznych
  Przedsprzedaż
  Kompleksowe omówienie procedur, aktów prawnych i zasad, które regulują proces udostępniania dokumentów i danych dotyczących statusu administracyjnoprawnego jednostek, z autorską interpretacją ich...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 17 czerwca 2024
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  169,00 zł
  Kompleksowe omówienie procedur, aktów prawnych i zasad, które regulują proces udostępniania dokumentów i danych dotyczących statusu administracyjnoprawnego jednostek, z autorską interpretacją ich...
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz
  %
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Komentarz + wzory do pobrania
  %
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Publikacja omawia całość regulacji w tym obszarze, biorąc pod uwagę poglądy piśmiennictwa, praktykę...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  203,15 zł
  239,00 zł
  Najniższa cena: 191,20 zł
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Publikacja omawia całość regulacji w tym obszarze, biorąc pod uwagę poglądy piśmiennictwa, praktykę...
 • Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz
  %
  Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Książka...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Książka...
 • Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
  %
  Praktyczny komentarz do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, uwzględniający najnowsze zmiany projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, uwzględniający najnowsze zmiany projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.