dr Marcin Kępa

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ekonomia) i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (prawo). Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Wykładowca zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, systemu zamówień publicznych w UE, programowania rozwoju lokalnego, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, form instytucjonalno-prawnych przedsiębiorstw społecznych, prawa handlowego i upadłościowego. Współautor komentarzy, monografii i artykułów naukowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym i administracyjnym, prawie i ekonomice przedsiębiorstw społecznych, nowej ekonomii instytucjonalnej i ekonomicznej analizie prawa. Od 2018 r. przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lex Economica. Współpracownik kancelarii adwokackiej. Były pracownik administracji publicznej (m.in. RZI we Wrocławiu) i sektora prywatnego (m

.in. PKP PLK w Warszawie).

Doradca jednostek samorządu terytorialnego i instytucji polityki społecznej. Prowadzi cykle szkoleń nt. klauzul społecznych i polityk publicznych w zamówieniach publicznych dla administracji publicznej i sektora pozarządowego. Konsultant podmiotów ekonomii społecznej (m.in. Białostocki Obszar Funkcjonalny, Caritas, Misericordia). Od ponad 10 lat współuczestniczy w realizacji projektów europejskich. Wiceprezes Fundacji PRO UNIVERSTATIS Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz
  %
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...
 • Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz
  %
  Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Książka...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Książka...
 • Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
  %
  Praktyczny komentarz do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, uwzględniający najnowsze zmiany projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, uwzględniający najnowsze zmiany projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 • Prawo o fundacjach. Komentarz do ustawy o fundacjach. Działalność fundacji w praktyce. Wzory dokumentów
  %
  Praktyczna publikacja przygotowana dla instytucji i osób zainteresowanych problematyką prawa fundacyjnego, zawierająca komentarz do ustawy o fundacjach, który odnosi się do aktualnych problemów, z...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Praktyczna publikacja przygotowana dla instytucji i osób zainteresowanych problematyką prawa fundacyjnego, zawierająca komentarz do ustawy o fundacjach, który odnosi się do aktualnych problemów, z...