Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,25 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, uwzględniający najnowsze zmiany projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny, praktyczny komentarz do ustawy o ewidencji ludności.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie projektowane ustawą z 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Nowelizacja ta wprowadziła m.in.:

 • zmianę formy przekazywania niektórych danych z formy pisemnej na formę, która polega na przekazaniu danych na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (art. 10 ust. 5 i art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o ewidencji ludności);
 • zmianę w zakresie warunków udostępniania danych z rejestrów PESEL i rejestrów mieszkańców poprzez wskazanie nowych form składania wniosków o udostępnienie – po nowelizacji wniosek o udostępnienie będzie mógł zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 45, 46 i 47 ustawy o ewidencji ludności);
 • zmianę dotyczącą formy składania wniosku o nadanie numeru PESEL, formy zameldowania na pobyt stały lub czasowy, formy wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego oraz uchylenie przepisów o formie dokumentu elektronicznego (art. 18, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37 ustawy o ewidencji ludności).

Komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ludności oraz osoby na których ciąży prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych dla celów ewidencji ludności.

Komentarz zawiera również cenne informacje i wskazówki dla obywateli, cudzoziemców oraz innych podmiotów (publicznych jak i niepublicznych), którzy na potrzeby realizacji swoich praw i obowiązków będą zainteresowani korzystaniem z odpowiednich rozwiązań przewidzianych w ustawie, np. korzystaniem z prawa dostępu do danych przetwarzanych w rejestrach ewidencji ludności, czy realizacją obowiązku meldunkowego.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych, dorobku doktryny, orzecznictwa oraz praktyki administracyjnej,
 • dokładne omówienie:
  • zasad i sposobu prowadzenia ewidencji ludności,
  • zakresu i zasad rejestracji danych podlegających gromadzeniu w rejestrach publicznych,
  • zasad i trybu nadawania numeru PESEL oraz zasad udostępniania danych z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców,
  • zasad wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców,
 • szeroko skomentowane przepisy dotyczące organów rejestrowych (aspekt teoretyczny i praktyczny) i czynności składających się na proces rejestrowy,
 • powiązanie rozwiązań przewidzianych w ustawie z innymi regulacjami prawnymi prawa krajowego i UE oraz szczegółowe omówienie tych relacji,
 • omówienie przepisów karnych przewidzianych w prawie ewidencji ludności.

Autorzy, obok komentowania poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy o ewidencji ludności, rozwijają także wątki około ustawowe, zbieżne z poruszanymi w komentarzu zagadnieniami prawnymi.

W książce szczególną uwagę zwrócono na aspekt praktyczny. Dokonana przez autorów wykładnia przepisów ustawy przeprowadzi czytelnika przez instytucję ewidencji ludności, uwydatniając jej elementy ustrojowoprawne, materialnoprawne i prawnoprocesowe. Pomoże zrozumieć typ relacji występujący pomiędzy organami rejestrowymi a obywatelami polskimi i cudzoziemcami na gruncie prawa ewidencji ludności oraz prawa i obowiązki tych podmiotów.

Komentarz autorstwa dr. hab. prof. UP Grzegorza Krawca, dr. Marcina Kępy, dr Agaty Nodżak oraz dr Joanny Podgórskiej-Rykały to dzieło przybliżające czytelnikowi niełatwą problematykę ewidencji ludności. Pod względem strukturalnym i merytorycznym nie budzi ono zastrzeżeń. Recenzowana praca zawiera zbiór uporządkowanych tematycznie, wartościowych treści napisanych w sposób komunikatywny. Wpisuje się ona w nurt współczesnych rozważań dotyczących ewidencji ludności, zaspokaja zapotrzebowanie społeczne w tym obszarze tematycznym oraz w istotnym stopniu wzbogaca wiedzę.

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 268
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8235-169-9
 • EAN: 9788382351699
 • Kod serwisu: 00879400

Kategorie