adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Doktor nauk prawnych, adwokat, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2021-2022, była Przewodnicząca Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, autorka ponad 40 publikacji naukowych. W 2010 r. została wybrana do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, która powierzyła jej funkcję Kierownika Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego, funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje w latach 2010–2016. W latach 2011–2013 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2016 roku została wybrana na stanowisko dziekana ORA w Białymstoku. Recenzentka „Młodej Palestry". Wielokrotnie została powołana jako członek Zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki oraz członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. W latach 2011-2016 była przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku. W latach 2016 – 2021 wchodziła w skład Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. W 2019 r. została powołana na stanowisko prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W tym samym roku została członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest także wieloletnim pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Białymstoku oraz autorem ok. czterdziestu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Za pracę w samorządzie adwokackim została odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym" przez Naczelną Radę Adwokacką.

 • Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis
  %
  Bestseller
  Praktyczne i wyczerpujące omówienie poszczególnych etapów procesu karnego. Pomaga interpretować przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotowywać pisma procesowe, opinię prawną...
  Seria: Praxis
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  381,65 zł
  449,00 zł
  Najniższa cena: 359,20 zł
  Praktyczne i wyczerpujące omówienie poszczególnych etapów procesu karnego. Pomaga interpretować przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotowywać pisma procesowe, opinię prawną...