dr Aleksander Wróbel, LL.M.

Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.