r. pr. dr hab., prof. UŚ Andrzej Torbus LL.M

Dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚ w Katowicach. Autor blisko 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Radca prawny, stały mediator w Ośrodku Mediacji przy Fundacji WPiA UŚ w Katowicach.

  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom V. Komentarz do art. 1096–1217
    Przedsprzedaż
    Tom V. Komentarz do art. 1096–1217 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.: jurysdykcji krajowej,...
    DARMOWA WYSYŁKA
    Premiera: 17 marca 2020
    Seria: Duże Komentarze Becka
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    312,55 zł 329,00 zł
    Tom V. Komentarz do art. 1096–1217 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.: jurysdykcji krajowej,...
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6
    W 2. wydaniu Systemu Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w sposób wnikliwy i kompleksowy omówiono zagadnienia dotyczące ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne...
    Seria: System Prawa Handlowego
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    379,05 zł 399,00 zł
    W 2. wydaniu Systemu Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w sposób wnikliwy i kompleksowy omówiono zagadnienia dotyczące ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne...
  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205
    Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora,...
    Seria: Duże Komentarze Becka
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    312,55 zł 329,00 zł
    Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora,...
  • Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego
    Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat...
    Seria: Inne
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    141,55 zł 149,00 zł
    Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat...
  • Podmioty w postępowaniu cywilnym
    W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy...
    Seria: Biblioteka Iustitia
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
    122,55 zł 129,00 zł
    W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy...
  • Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle
    Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności to Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Leszkowi Ogiegle z okazji 70 urodzin. Jubilat to wybitny specjalista z dziedziny prawa cywilnego,...
    DARMOWA WYSYŁKA
    Seria: Księgi pamiątkowe
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
    236,55 zł 249,00 zł
    Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności to Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Leszkowi Ogiegle z okazji 70 urodzin. Jubilat to wybitny specjalista z dziedziny prawa cywilnego,...
  • Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego
    W dniach 26–29 września 2013 r. w Kocierzu k. Andrychowa odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i...
    Seria: Inne
    Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
    160,55 zł 169,00 zł
    W dniach 26–29 września 2013 r. w Kocierzu k. Andrychowa odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i...