Anna Augustyniak

Prawnik, przez wiele lat członek pomorskiej palestry, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na sprawach związanych z prawem własności intelektualnej oraz prawem prasowym. W ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmowała się również zagadnieniami związanymi z dostępem do informacji publicznej i ochroną danych osobowych. Współautor komentarza do prawa prasowego.