prof. nadzw. dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Autor książek: „Zasady zamówień publicznych” Wydawnictwo Publicus Warszawa 2007 i „Kontrola zamówień publicznych” Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2011; „Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Redaktor naukowy książek: „Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny”. Wydawnictwo PERT Warszawa 2009; „Dostęp do informacji w działalności sądów i prokuratur. Zagadnienia praktyczne” Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa 2009. Współautor monografii: „Zamówienia Publiczne. Studium Prawne” Wydawnictwo Difin Warszawa 2005; „Organy pomocy prawnej” Wydawnictwo Difin Warszawa 2009; „Podręcznika zamówień publicznych” red. M. Chmaja Wydawnictwo Publicus Warszawa 2008; „Udzielenie informacji przez administrację publiczną” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012. Jest także współautorem publikacji „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz” Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2010.

 • Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz
  Zapowiedź
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: Styczeń 2019 r.
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  141,55 zł Normalna cena: 149,00 zł
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa...
 • Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 18 grudnia 2018
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  170,05 zł Normalna cena: 179,00 zł
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek...
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  152,15 zł Normalna cena: 179,00 zł
  Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi...
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  126,65 zł Normalna cena: 149,00 zł
  Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu...
 • Informacja w administracji publicznej 3/2017
  20% taniej
  Promocja
  TEMAT NUMERU: Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracji na udostępnianie informacji publicznej Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracji na udostępnianie informacji...
  Seria: Informacja w administracji publicznej
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
  88,00 zł Normalna cena: 110,00 zł
  TEMAT NUMERU: Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracji na udostępnianie informacji publicznej Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracji na udostępnianie informacji...
 • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz
  20% taniej
  Promocja
  Publikacja to praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
  127,20 zł Normalna cena: 159,00 zł
  Publikacja to praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której...
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
  20% taniej
  Promocja
  Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk
  135,20 zł Normalna cena: 169,00 zł
  Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform...
 • Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
  20% taniej
  Promocja
  Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  79,20 zł Normalna cena: 99,00 zł
  Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony...
 • Stosunek służbowy w formacjach mundurowych
  20% taniej
  Promocja
  Praktyczny poradnik, w którym szczegółowo opisano regulacje dotyczące statusu funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych W książce w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia...
  Seria: Sektor publiczny
  Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk
  135,20 zł Normalna cena: 169,00 zł
  Praktyczny poradnik, w którym szczegółowo opisano regulacje dotyczące statusu funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych W książce w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia...
 • Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności
  20% taniej
  Promocja
  Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności. Poruszane zagadnienia odpowiadają na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno...
  Seria: Sektor publiczny
  Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk
  103,20 zł Normalna cena: 129,00 zł
  Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności. Poruszane zagadnienia odpowiadają na wiele istotnych pytań dotyczących zarówno...