prof. nadzw. dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Autor książek: „Zasady zamówień publicznych” Wydawnictwo Publicus Warszawa 2007 i „Kontrola zamówień publicznych” Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2011; „Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Redaktor naukowy książek: „Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny”. Wydawnictwo PERT Warszawa 2009; „Dostęp do informacji w działalności sądów i prokuratur. Zagadnienia praktyczne” Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa 2009. Współautor monografii: „Zamówienia Publiczne. Studium Prawne” Wydawnictwo Difin Warszawa 2005; „Organy pomocy prawnej” Wydawnictwo Difin Warszawa 2009; „Podręcznika zamówień publicznych” red. M. Chmaja Wydawnictwo Publicus Warszawa 2008; „Udzielenie informacji przez administrację publiczną” Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012. Jest także współautorem publikacji „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz” Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2010.