dr Anna Barańska

Doktor nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Radca prawny.