dr Anna Chmielewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2011 r. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji naukowych, wykładowca akademicki, adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS. Kurator zawodowy dla dorosłych. W latach 2005–2006 aplikant kuratorski w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Od 2006 r. kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Otwocku. Na co dzień zaangażowana w pracę z osobami uzależnionymi, sprawcami przestępstw, sprawcami przemocy domowej, pokrzywdzonymi, przebywającymi i opuszczającymi jednostki penitencjarne, doświadczającymi niedostatku, biedy i wykluczenia społecznego. Uczestniczka grup roboczych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz pomagania osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 • Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz
  Nowość
  Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167 ze zm.), regulującej istotę, ustrój, organizację oraz...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  279,00 zł
  Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167 ze zm.), regulującej istotę, ustrój, organizację oraz...