Anna Olejniczak

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnia redaktor naczelna pisma „Skarbnik i Finanse Publiczne”. Autorka wielu publikacji w obszarze finansów publicznych, m.in. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, systemu zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Współautorka książki „Pożytek publiczny i wolontariat”, C.H.Beck, Warszawa 2010 rok.