prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytucjonalnego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UŁ. Koncyliator i członek Biura Trybunału Koncyliacyjno-Arbitrażowego OBWE w Genewie.