prof. dr hab. Antoni Witosz †

Uniwersytet Śląski w Katowicach.