r.pr. dr Artur Kokoszkiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dokto rat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent prawa w KUL, studiów podyplomowych, studiów z zakresu prawa amerykańskiego organizowanych przez Chicago Kent College of Law i KUL, posiada Certyfikat Mediatora Polskiego Centrum Mediacji. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Visiting professor w europejskich uniwersytetach. Były etatowy członek SKO w Tarnowie.