dr Barbara Jelonek-Jarco

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, autorka publikacji naukowych i dydaktycznych, co-managing partner w Kancelarii, nadzoruje prace działu prawa nieruchomości. Prelegentka na wielu konferencjach, w tym poświęconych prawu nieruchomości. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, prawie spółek i prawie gospodarczym prywatnym, w tym w zakresie umów agencji i franczyzy. Ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich, w tym w strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami – przygotowywaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizie ich stanu prawnego oraz negocjacji umów, m.in. umów najmu. Wspomaga Klientów w strategicznym doradztwie, negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie, a także ocenie ryzyka prowadzenia sporów sądowych.