dr Bartłomiej Gadecki

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie związany z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 sierpnia 2013 r. jest Zastępcą Prokuratora Rejonowego w Biskupcu.