dr Bartłomiej Gadecki

Sędzia Sądu Okręgowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości był prokuratorem, pełnił funkcję m.in. Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawnej ochrony zabytków w tym m.in.: Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252-316. Komentarz, Warszawa 2017.